Disclaimer

De op deze website verstrekte informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de verstrekte informatie en de gevolgen daarvan zijn voor rekening en risico van de gebruiker.

Hoewel zorgvuldigheid betracht is de bij de samenstelling van de informatie, aanvaardt Tandarts Biddinghuizen geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden in de verstrekte informatie.

Alle auteursrechten zijn voorbehouden. Publicatie, kopiëren, vermenigvuldiging van de in deze website gebruikte informatie in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Tandarts praktijk Biddinghuizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites, artikelen, brochures en dergelijke waar naar verwezen wordt.

Tandarts Dronten

Tandarts Biddinghuizen