Krant Trouw: verzekeraars zijn schuldig aan falende marktwerking in de tandzorg

Had de Nederlandse Zorgautoriteit eerder al geconstateerd dat het zo’n vaart niet loopt met de tariefsverhoging van de tandartsen. De kwaliteitskrant Trouw gaat nog een stapje verder en concludeert in een artikel met de kop “Vooral de verzekeraars zijn schuldig aan falende marktwerking in de tandzorg – Commentaar – TROUW dat

“verschillende zorgverzekeraars er als de kippen bij waren om de tandartsen ervan te betichten dat ze hun prijzen flink hadden verhoogd. Een consumentenprogramma kwam, geholpen door een consumentensite, tot dezelfde conclusie. De Nederlandse Zorgautoriteit daarentegen vond dat voorbarig. Sommige behandelingen worden misschien wel duurder, maar andere goedkoper”

Tandartspraktijk Biddinghuizen heeft de prijzen voor controles en mondhygiene niet verhoogd. De jeugd tot en met 17 jaar betaalt nooit bij. Rekening houdende met een inflatie van 3 procent betekent dat dus eigenlijk een prijsverlaging…